Skötselråd - Phragmipedium
och dess hybrider

URSPRUNG: Phragmipedium är en jordväxande orkidé från Centra- och Sydamerika. Vissa arter växer upp till 1800 meters höjd över havet. Finns ca 12 olika arter i naturen. Vanligast som hybridform i handeln.

RUMSPLACERING: Placeras ljust men inte i direkt sol. Vintertid i det ljusaste fönstret.

TEMPERATUR: Dagstemperatur ca 20 grader, nattetid några grader lägre.

VATTNING: Under sommaren får inte komposten torka ut, vintertid sparsammare med vattningen. Dock får aldrig komposten torka ut helt. Man kan med fördel lägga en bit oasis i botten på ytterkrukan som hålles fuktig. Undvik vatten i bladrosetten, då risk för svampangrepp finns.

GÖDNING: Sommartid gödslas plantan vid var tredje vattning. Vintertid halva koncentrationen. Använd orkidéigödning.

OMPLANTERING: Omplanteras när plantan fyllt krukan till 75%. Phragmipedium vill inte stå för trångt.