Skötselråd - Paphiopedilum

Paphiopedilum, eller Venussko, är en litofytisk orkidé som härstammar från Sydostasien. Den växer på marken, på klippor från havsytan upp till höjder på 2000-3000 met. Detta gör att olika rena arter behöver olika nattsänkningar beroende på höjd över havet. Ju högre höjd detsto kallare nattetid. De vanligen förekommande hybriderna (korsningarna) är oftast så uppblandade att det inte skapar så stort problem med nattsänkning.

RUMSPLACERING: Ljust men inte direkt sol,öst eller västfönster. Paphiopedilumen klarar något skuggigare läge.

TEMPERATUR: Normal rumstemperatur med några graders nattsänkning. Fås normalt vid placering i fönsterkarm.

VATTNING: Måttlig vattning när komposten är torr. Var aktsam så att plantan inte övervattnas. Varning: Undvik vatten i bladrosetten då det annars uppstår röta där.

GÖDNING: Gödslas vid varannan vattning sommartid, sparsammare vintertid. Använd orkidégödning och överdosera ej.

OMPLANTERING: Paphiopedilumen bör omplanteras vartannant år. Omplanteringen göres efter blomningen innan tillväxtperioden börjar i orkidekompost.

Blomningen sker bara en gång ur varje bladrosett. När blomstängeln torkat klippes den bort.