Skötselråd - barkmontage

Barkmontage och orkidéer med bara rötter
Alla de orkidéer som i naturen växer epifytiskt dvs. växer upp i träden med rötterna fästade i trädens bark och exponerar sina rötter för ljuset, kan odlas som barkmontage. Lämpligast är dock de småväxta sorterna. Plantan fästes på en skrovlig gren eller barkbit, lämpligast är bark från korkeken. Lägg plantan med rötterna mot barken. täck rötterna med vitmossa och bind fast plantan. RUMSPLACERING: Placera plantan i ett ljust fönster utan direkt sol. För att erhålla rätt fuktighet skall platan duschas dagligen. Vid riktig torr luft behövs 2 ggr per dag. För att slippa daglig duschning kan man skapa ett mikroklimat i fönstret på följande sätt: Tag en glasskål och fyll ca 5-7 cm med natursten i botten, fyll på vatten i naturstenen. Häng ner plantan i skålen så djupt att rötterna precis når stenen. Ställ skålen i fönstret. på detta vis har ni skapat ett mikroklimat i skålen.

TEMPERATUR: Vanlig rumstemperatur

VATTNING: Fyll på vatten i stenen vid behov. Duscha plantan 1 ggr i veckan

GÖDNING: Ha orkidé gödning i duschvattnet 1 ggr i månaden.

Man kan arrangera barrotade plantor av Vanda, Ascocenda m. fl. på samma sätt